WellCO: Project achtergrond


De tendensen rondom ouderdom in Europa tonen aan dat door het hoge aantal ‘babyboomers’, in de komende decennia het aantal ouderen zal doen toenemen en dat in 2080 28,7% van de EU-28 bevolking de leeftijd van 65 jaar of ouder zal bereiken. Bovendien zal, dankzij de vooruitgang in technologie, gezondheidszorg en farmacologische behandelingen, de levensverwachting ook aanzienlijk toenemen. Ondanks deze voorspelde levensverwachting, is de kwaliteit van leven in de afgelopen jaren mogelijk zelfs afgenomen, vanwege de prevalentie van chronische ziekten zoals hartaandoeningen, kanker, beroerte en diabetes. Meer dan de helft van de mensen in de leeftijd van 50-64 jaar meldt al aan een chronische aandoening te lijden, en bijna 91% van de volwassenen van 75 jaar en ouder lijdt aan een of meer chronische aandoeningen. Ongezond gedrag, zoals een slecht dieet, lichamelijke inactiviteit, roken, etc. dragen in grote mate bij aan het ontstaan ​​van vermijdbare chronische aandoeningen. Om ze te vermijden, zijn verschillende maatregelen voorgesteld, zoals een aanmoediging voor mensen om gezondere gedrags- en consumptiekeuzes te maken. Deze acties zijn nog effectiever wanneer ze worden ondersteund door gepersonaliseerde gezondheids- en welzijnscoaching-services, die gericht zijn op bewustmaking van gezondere levensstijlen om de algehele kwaliteit van het leven van mensen te verbeteren.

 

De WellCo-oplossing biedt een vernieuwende benadering voor het bevorderen van gezondere levensstijlen voor een langere levensverwachting, door middel van persoonlijk advies, begeleiding en opvolging van gebruikers voor het nemen van gezondere gedragskeuzes.