WellCO: Projectdoel

WellCo levert een innovatieve ICT-oplossing met persoonlijk advies, begeleiding en opvolging van gebruikers. Deze oplossing zal de adoptie van gezondere gedragskeuzes bevorderen en helpen het fysieke, cognitieve, mentale en het sociale welzijn van de gebruiker zo lang mogelijk te behouden of te verbeteren.

  • Advies wordt gegeven door gedragveranderings-interventies die specifiek zijn toegespitst op de individuele behoeftes van elke gebruiker (gebruikersgerichte benadering); deze interventies variëren van doelen te bereiken op een sociaal netwerk tot aanbevolen activiteiten rond de 7 gebieden: cognitieve stimulatie, vrije tijd en entertainment, ondersteunende groepen, fysieke activiteit, gezondheidsstatus, voeding en tips.
  • Aanbevelingen en doelen worden gegeven na het uitvoeren van een beoordeling van de status voor het bepalen van de kans op een bepaalde ziekte. Deze beoordeling houdt rekening met: gebruikersprofiel, context (levensplan), sociaaleconomische factoren, gezondheid en mentale status welke zijn afgeleid van de gegevens van draagbare sensoren die zijn geïntegreerd in het dagelijks leven van de gebruiker en de stemmingen van de gebruiker na de toepassing van ‘affectieve computing’ via visuele spraak- en emotieherkenning.

  • Begeleiding en opvolging wordt verzorgd door de Virtuele Coach binnen WellCo; deze affectieve, bewuste coach is altijd actief en communiceert via spraak met de gebruiker om:
  1. te fungeren als een virtuele interface tussen de gebruiker en het platform door de stroom van alle gebruikersplatform- en platform-gebruikerinteracties (NLi) te beheren;
  2. het bevorderen van gebruikers in hun gedragsveranderingsproces door middel van simulatie-activiteiten die zijn afgestemd op hun huidige humeur (Affective Computing).

De hele service wordt ook opgevolgd en continu ondersteund door een multidisciplinair team van deskundigen, evenals de naasten/verzorgers van gebruikers die hun klinisch bewijs (expert-gerelateerde resultaten) en kennis over de gebruiker (waarnemers-gerelateerde resultaten) leveren om de effectiviteit en nauwkeurigheid van de veranderingsinterventies te kunnen garanderen.