WellCO: Projektformål

WellCo leverer en grundig ny IKT-baseret løsning, som omfatter individualiserede råd, vejledning og opfølgning på brugerne. Denne løsning vil hjælpe med og tilskynde til indførelsen af sundere adfærdsmæssige valg, som vil medvirke til at opretholde eller forbedre brugerens fysiske, kognitive, mentale og sociale velvære så længe som muligt.

  • Råd gives gennem adfærdsændringsinterventioner, som er specielt skræddersyede til hver enkelt brugers særegenhed (brugercentreret tilgang); disse interventioner går fra mål, som skal nås på et Socialt Netværk, til anbefalede aktiviteter inden for 7 områder: kognitiv stimulation, fritid og underholdning, støttegrupper, fysisk aktivitet, helbredsstatus, ernæring og tips.
  • <listyle=”list-style-type: none;”>Anbefalinger og mål gives efter at have foretaget en

vurdering af status

  • mhp. at fastsætte

sandsynligheden for en given sygdomsforekomst

  • . Denne vur-dering omfatter: brugerprofil, kontekst (livsplan), socio-økonomiske midler, hel-bred og mental status udledt af data fra bærbare sensorer, som er fejlfrit inte-greret i brugerens ADL og brugerens humør efter anvendelsen af

Følelses-mæssig Computeranvendelse

  via visuel og talebaseret følelsesgenkendelse.

 • Vejledning og opfølgning gives af en Virtuel Coach, som er udviklet i Wellco; denne følelsesmæssigt bevidste coach er altid aktiv og interagerer gennem tale med brugeren for at:
 1. agere som et virtuelt bindeled mellem brugeren og platformen ved at styre strømmen af alle interaktioner mellem brugerplatformen og platformsbrugeren (NLi);
 2. styrke brugerne under deres adfærdsændringsproces gennem simuleringsaktiviteter, som er skræddersyede til deres nuværende humør (Følelsesmæssig Computeranvendelse)

Der følges op på hele servicen, som løbende understøttes af et multidisciplinært team af eksperter såvel som brugernes nære omsorgspersoner, som giver deres kliniske dokumentationsmateriale (Ekspert-Relaterede Resultater) og viden om brugeren (Observatør-Relateret Resultat) for at tilsikre effektiviteten og nøjagtigheden af ændringsinterventionerne.