WellCO: Namen projekta

WellCo prinaša popolnoma novo IKT rešitev, ki vključuje osebno prilagojeno svetovanje, usmerjanje in spremljanje uporabnikov. Pomagala bo pri sprejemanju odločitev, ki vodijo k bolj zdravemu načinu življenja z namenom ohranjanja in izboljšanja uporabnikovih kognitivnih sposobnosti, mentalnega stanja in socialne blaginje.

  • Ukrepi za spremembo vedenja so podani kot nasveti, ki so prilagojeni uporabniku – gre za pristop, osredotočen na uporabnika. Ukrepi so različni, od oblikovanja ciljev za uporabnika na socialnih omrežjih, do priporočanja aktivnosti na različnih področjih: vzpodbujanje kognitivne aktivnosti, sprostitve in zabave, podpornih skupin, fizične aktivnosti, zdravstvenega stanja in prehrane.
  • Priporočila in cilji so določeni po oceni stanja uporabnika z izračunom verjetnosti za izražanje določene bolezni. Pri oceni se upošteva uporabnikov profil, socialno-ekonomski vplivi, zdravstveno in mentalno stanje v kontekstu “življenskega načrta” na podlagi podatkov z nosljivih senzorjev. Ocena in priporočanje sta v uporabnikov vsakdan vključena s pomočjo afektivenga računalništva – prepoznavanja čustev iz govora in obrazne mimike.

  • Usmerjanje in spremljanje zagotavlja navidezni svetovalec, razvit za WellCo; to je sistem, ki razume čustvovanje uporabnika, je vedno na voljo in z uporabnikom komunicira govorno:
  1. Deluje kot navidezni vmesnik med uporabnikom in platformo z upravljanjem vseh izmenjav med njima – jezikovni uporabniški vmesnik.
  2. Uporabniku omogoča, da v procesu spremebe vedenja izvaja simulacijske dejavnosti, prilagojene uporabnikovemu trenutnemu počutju – afektivno računalništvo.

Celotno storitev spremlja in podpira skupina izvedencev z več področij in uporabniku bližnji negovalci, ki ponujajo klinične dokaze (strokovni rezultati) in znanje o uporabniku (opazovalni rezultati). S tem zagotavljajo učinkovite in primerne ukrepe za spremembo vedenja.