WellCO: Delovni načrt in cilji projekta

Delovni načrt bo razdeljen na sledeče korake:

  1. Prva faza: Raziskave (pred predlogom). Raziskave o različnih teorijah ukrepanja, metodologijah in pristopih za spreminjanje vedenja. Določi se teoretske osnove za project WellCo.
  2. Druga faza: Oblikovanje storitve po metodologiji sooblikovanja. Zbiranje uporabniških zahtev v preizkusih in raziskovanje tehnoloij za razvoj in vključevanje modulov, ki zagotavljajo delovanje funkcij WellCo.
  3. Tretja faza: Izvedba. Razvoj in vključitev modulov, ki sestavljajo WellCo, v treh zaporednih prototipih.
  4. Četrta faza: Demonstracija in pilotno preizkušanje. Uporabniki, vključeni v drugo fazo, bodo aktivno sodelovali pri potrjevanju različnih razvitih prototipov. Zagotavljali bodo pričakovano kvaliteto storitve in pričakovani uspeh projekta.

Potrditev in ocena druge, tretje in četrte faze bo potekala na treh lokacijah; v Trentu (Italija) jo bo izvajala FBK, v Kopenhagnu (Danska) SDU in v Castilla y León (Španija) GSS. Skupaj bo storitev testiralo vsaj 135 končnih uporabnikov, med njimi starejši, neformalni skrbniki in strokovnjaki.

Splošni cilji projekta so:

Razviti nove koncepte in pristope, osnovane na IKT, za uporabno in učinkovito prilagojeno priporočanje in spremljanje z namenom ohranjanja telesne, kognitivne, mentalne in socialne blaginje čim dlje.

  1. Preverjanje in potrditev nevsiljivih tehnologij za spodbujanje in spremljanje telesne, kognitivne, socialne in mentalne blaginje.
  2. Pokazati uporabnost uporabniško usmerjenega oblikovanja in inovacij, novih intuitivnih načinov interakcije med človekom in računalnikom z namenom lažjega sprejemanja s strani uporabnikov.
  3. Stroškovno učinkovita analiza za povečanje kvalitete in dolžine življenja, ki lahko pomaga do več aktivnosti in samostojnosti za starejše, ki potrebujejo oskrbo.