WellCO: Konzorcij

HI Iberia Ingenieria y Proyectos SL je srednje veliko podjetje, ustanovljeno leta 1999 in vključeno v skupino HI-IBERIA (HI Iberia Ingeniería y Proyectos SL, Seaplace SL and Howards Ingeniería SL). HI Iberia je uveljavljena v evropskem raziskovalnem okolju, trenutno sodeluje v ducatu evropskih raziskovalnih projektov (H2020, FP7, ARTEMIS, AAL), pri mnogih kot koordinator. Predvsem HI Iberia R&D, razvojni oddelek HI Iberia, se ukvarja s projekti na področjih:

  • Varnost in kvaliteta življenje (SIMPATICO, ARGOS, Safecity, EMC2, DEWI, SAMI2, SAVASA, Prosimos, ASASEC)
  • Pomoč pri aktivnem življenju (e-zdravje) (CoME, REVITA, MyGuardian, SALIG++, ANIMATE, StayActive, WayFiS, GoldUI, VUK)
  • Vgrajeni sistemi (ACCUS, CRAFTERS, DEMANES, EMC2, DEWI, PaPP, VARIES, SWARMS)
  • Simulacije (EMERALD, ECOGEM)

Glavna strokovna področja HI Iberia so oblikovanje uporabniških profilov, odkrivanje znanja, razumevanje konteksta na podlagi podatkov s pametnih telefonov, dostopni in razumljivi uporabniški vmesniki, procesiranje naravnega jezika, razvoj aplikacij za različne naprave, semantični okviri, priporočilni sistemi, analiza velikih podatkov in tehnike globokega učenja.


Fundacija Bruno Kessler se nahaja v Trentinu, avtonomni regiji v severno vzhodni Italiji. V FBK več kot 350 raziskovalcev raziskuje področja informacijske tehnologije, materiale in mikrosisteme, germanistiko in romanskimi študijami in verskimi študijami. FBK sodeluje in tudi vodi nekaj projektov FP7. Center za informacijsko tehnologijo FBK se osredotoča na programske sisteme, upravljanje znanja in internet naslednje generacije (ontolški in semantični splet), predvsem v kontekstu uporabnosti. Avtonomna provinca deluje kot pilotni uporabnik za projekte, ki zagotavljajo storitve. S tem zagotavlja eksperimentalne dokaze o koristnosti projektov, kulturni rasti in izboljšanem socialnem varstvu. Z raziskavami želijo na FBK širiti inovacije skozi mrežo podjetij, raziskovalnih ustanov, univerz, javnosti in končnih uporabnikov v provinci in po svetu. Delo v Centru za informacijsko tehnologijo je razdeljeno v raziskovalne enote, ki prispevajo k projektom svoja znanja. Prav raziskave in inovacije na pordročju e-zdravja so glavno delovno področje skupine za raziskave v e-zdravstvu. To je interdisciplinarna skupina, ki preučuje metode in modele za oblikovanje, izvedbo in ocenjevanje prototipskih aplikacij in na IKT osnovanih podpornih storitev za upravljanje s podatki, informacijami in znanje na področju zdravstva. Glavni temi raziskav sta na pacienta osredotočeno e-zdravje, z aplikacijami in storitvami podprt model skrbi za paciente, in klinično e-zdravstvo, ki z modeli in aplikacijami za zdravstvene delavce podpirajo kvalitetno skrb za zdravje.


University of Copenhagen (UCPH)

Univerza v Kopenhagnu (UCPH) je najstarejša in največja univerza na Danskem in ima dolgo tradicijo izvajanja revolucionarnih raziskav na področju eksaktnih znanosti. Odsek za računalništvo UCPH je leta 1970 ustanovil Peter Naur, prejemenik Turingove nagrade in pionir oblikovanja in implementacije programskih jezikov. Odsek je znatno financiran z mednarodnih in državnih virov, evropskih projektov (npr. GHOST), Danske fundacije za visoko tehnologijo (npr. 3gERP) in Danskega sveta za neodvisne strateške raziskave (npr. TrustCare, WallViz, HIPERFIT). Poleg tega je UCPH vključila “podatkovno znanost” v svoj strateški načrt, ki je usklajen s predlaganim projektom. UCPH k projektu WellCo prispeva Laboratorij za tehnologije za kvaliteto življenja (laboratorij QoL), ki ga vodi prof. Wac.

Laboratorij QoL raziskuje, kako lahko nastajajoče tehnologije, osnovane na senzoričnih mobilnih in nosljivih napravah, prispevajo k osebno prilagojenemu ocenjevanju posameznikovega življenskega sloga in kvalitete življenja, saj se naravno prilagajajo kontekstu skozi čas in tako pomagajo povečati kvaliteto življenja. Do sedaj je laboratoij QoL raziskoval načine ocenjevanja in modeliranja posameznikove gibljivosti, fizične aktivnosti, uporabe javnega prevoza, kvalitete in količine spanca, pa tudi fizično varnost in zaščito (s percepcijo intimnosti) in vzorci produktivnosti in stresa. Izkušnje imajo tudi na področju pametnih hiš in razvoja avatarjev za uporabniške vmesnike, pri čimer si pomagajo s nastajujočimi senzoričnimi tehnologijami.


Jožef Stefan Institute

Institut Jožef Stefan (IJS, http://www.ijs.si) je bil ustanovljen leta 1949 in ima danes okrog 1000 zaposlenih. Je vodilna slovenska institucija za naravoslovne in tehnološke raziskave. Prizadeva si izvajati raziskave, razvoj in izobraževanje na najvišjem mednarodnem nivoju odličnosti. Že dolgo sodeluje z industrijo in raziskovalnimi organizacijami po svetu. Trenutno sodeluje na več kot 300 mednarodnih projektih.

Odsek za inteligentne sisteme (DIS, http://dis.ijs.si) raziskuje umetno inteligenco in razvija inteligentne računalniške sisteme. Zaposljuje več kot 30 raziskovalcev in sodelavcev, večinoma s področja računalništva. Glavna področja znanja pokrivajo strojno učenje, podatkovno rudarjenje in podpora odločanju, kjer uporablja pristope, ki temeljijo na podatkih in ekspertnem znanju. Ukvarja se tudi z optimizacijo, več agentnimi sistemi, govorom in jezikovnimi tehnologijami.

Naša glavna aplikacijska področja so zdravstvo in pomoč iz okolice pri samostojnem življenju, kjer se specializiramo v razumevanju človeškega obanašanja in psihološkega stanja z uporabo nosljivih senzorskih naprav, pametnih telefonov in analize glasu. Med drugim smo dosegli zmago na mednarodnem tekmovanju EvAAL. Razvijamo tudi sisteme za diagnozo, oceno tveganja in kvalitetno življenje. Naše diagnostične metode so bile uporabljane v sistemu, ki je bil med finalisti v tekmovanju Xprize Tricoder, vrednem 10 milijonov dolarjev.

DIS ima mnogo izkušenj z evropskimi projektu in je trenutno vključen v pet projektov Obzorje 2020, v enem kot koordinator. Nismo le raziskovalci, imamo tudi inženirsko znanje, čemur priča veliko število inteligentnih aplikacij za končne uporabnike v industriji in javnosti.


CCARE oblikuje in razvija inovativne rešitve za digitalno sodelovanje pri skrbi za bolnike. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2010 s strani Tehnološke univerze v Delftu, da bi pospešili prenos znanja od raziskav h končnemu izdelku za pomoč iz okolice. Platformo za sodelovanje ConnectedCare komercialno uporabljajo zdravstvene organizacije na Nizozemskem, razvijajo pa tudi nove koncepte. Med glavna področja znanja spadajo oblikovanje, osredotočeno na uporabnika, od začetnih faz zbiranja podatkov in uporabniških zahtev skozi proces razvoja do ocenjevanja končnega produkta, razvoja konceptov in oblikovanja interakcije, razvoja programske opreme, protipiranja in poslovanja.


Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, GSS

Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León (GSS) je upravni organ regije Castilla y León. Je avtonomna organizacija, ki se ukvarja s promocijo in podporo skrbi za družine, otroke in tako mlajše kot starejše občane, razvija preventivne programe in stimulira zdravje in socialno vključitev potrebnih pomoči.

Na področju oskrbe starejših ima GSS znanje oblikovanja, koordinacije in realizacije političnega in pravnega okvira za podporo skrbi za starejše v Castilla y León. Njihova glavna naloga je preventivno preprečevanje odvisnosti od pomoči in promocija samostojnega življenja. Na tem področju imajo izkušnje z zagotavljanjem storitev za vzpodbujanje aktivnega in samostojnega življenjenskega sloga, zagotavljanja pomoči pri vsakodnevnih opravilih, skupne storitve za socialno in zdravstveno oskrbo in vzpostavitvijo in širjenjem inovativnih skupnosti kot so “življenski načrt”, boj proti osamljenosti in projekt medgeneracijskega prostovoljstva.

GSS je zavezan k zagotavljanju storitev za aktivno staranje in preprečevanjem potrebe po pomoči. Več kot 4500 javnih in zasebnih organizacij in 2000 združenj starejših oseb, predvsem na podeželju, je vključenih v storitve.

GSS nosi odgovornost za kvaliteto, inovativnost in odličnost upravljanja s socialnimi centri, storitvami in programi, saj je na tem področju narodna avtoriteta. Z mnogimi nagradami je prepoznana zaradi svojega pristopa. Castilla y León je postala ena izmed vodilnih družb na področju socialnih storitev z razvojem Sistema za socialne storitve, za kar je bila prepoznana tudi s strani državnega združenja upravljalcem socialnih storitev po indeksu DEC 2015.


Fundación Acción Social y Tutela de Castilla y León, FASTCyL

(English)

Fundación Acción Social y Tutela de Castilla y León, FASTCyL, is a public foundation, acting as a linked third party to Gerencia de Servicios Sociales in this project.


Monsenso je vodja inovacij na področju zdravstvenih tehnologij. Ponuja celovite rešitve za m-zdravstvo (uporaba mobilnih naprav v zdravstvu), ki podpirajo in izboljšajo zdravljenje in pomagajo živeti z boleznimi, kot so bipolarna motnja, depresija, shizofrenija in mejna osebnostna motnja. Vizija MON je opolnomočiti in navdihovati raziskovalce, klinične delavce in bolnike k premagovanju bremen, ki jih prinašajo duševne bolezni. Podjetje, osnovano na nadaljevanju kliničnih raziskav in razvoja, je zavezano k razvoju celovitih rešitev, ki se neopazno vključijo v uporabnikov vsakdan in povečajo kvaliteto in učinkovitost zdravljenja.

MON je bilo ustanovljeno leta 2013 s projektom MONARCA. Projekt je bil obsežna tehnološka in klinična raziskava, usmerjena v uporabnost brezžične in mobilne tehnologije za zdravljenje bipolarne motnje. Zaradi močne predanosti inovacijam, osredotočenim na uporabnika, je bila rešitev Monsenso oblikovana za enostavno in prijazno uporabo, tako za paciente, kot za zdravnike. Kljub temu s pomočjo napredne senzorske tehnologije za zbiranje in analizo vedenjskih vzorcev.


University of Southern Denmark (SDU)

Raziskovalna enota za splošne prakse (RESP) oddelka za javno zdravje na SDU ima več kot 80 zaposlenih. Glavna raziskovalna področja raziskovalne enote so kronične bolezni, multimorbidnost in preprečevanje le-te, organizacija splošnega zdravstva, preučevanje simptomov, diagnosticiranje, analiza zdravstvenih tveganj in rehabilitacijo rakavih bolnikov. V raziskovalni enoti za splošne prakse imajo strokovnjaki z različnih področij veliko izkušenj na področju upravljanja ukrepov na velikih skupinah prebivalcev. Med drugim RESP sodeluje na projektih, kot je evropski projekt HAPPY Audit in z njim povezani projekt APO (Audit Project Odense) ter evropski projekt SPIMEU. Poleg tega je regija Južne Danske osnovala zvezo splošnih zdravnikov v bližini raziskovalne enote. Zgradbo si delijo tudi z DAK-E, dansko organizacijo za kvaliteten razvoj zdravstva, in splošno kliniko.