WellCO: Projektkonsortiet

HI Iberia Ingenieria y Proyectos SL er en mellemstor software udviklingsvirksomhed, som blev grundlagt i 1999, og som er integreret i HI-IBERIA gruppen (HI Iberia Ingeniería y Proyectos SL, Seaplace SL og Howards Ingeniería SL).

HI Iberia er en veletableret deltager i det europæiske forskningsfelt og er i øjeblikket involve-ret i mere end et dusin europæiske forskningsprojekter (H2020, FP7, ARTEMIS, AAL) og koordinerer flere af dem. HI Iberia R&D er forskningsafdelingen ved HI-Iberia med interesser og projekter inden for følgende områder:

  • Tryghed og borgervelfærd (SIMPATICO, ARGOS, Safecity, EMC2, DEWI, SAMI2, SAVASA, Prosimos, ASASEC)
  • Aktiv og assisteret levevis (e-health) (CoME, REVITA, MyGuardian, SALIG++, ANIMATE, StayActive, WayFiS, GoldUI, VUK)
  • Indbyggede systemer (ACCUS, CRAFTERS, DEMANES, EMC2, DEWI, PaPP, VARIES, SWARMS)
  • Simulering (EMERALD, ECOGEM)

HI-Iberia’s vigtigste ekspertområder er: Brugerprofilering, videnudvinding, kontekstuel generering baseret på Smartphone information, brugergrænseflader for brugervenlighed og tilgængelighed, naturlig sprogbehandling, udvikling af multi-apparat applikationer, semantisk struktur, recommendation engines/regelstyringssystemer, store dataanalyser, maskine- og dybdelæringsteknikker.


Fondazione Bruno Kessler (FBK) er beliggende i Trentino, en nordøst-italiensk region, som styres under en særlig selvstyre-statut. Med mere end 350 forskere, udfører FBK forskning inden for informationsteknologi, materialer og mikrosystemer, italienske og germanske studier og religiøse studier. FBK deltager i og leder adskillige FP7 projekter. Center for Informationsteknologi ved FBK koncentrerer forskningen på softwaresystemer, vidensstyring og næste generation Internet (ontologi og semantisk web) med forkærlighed for applikation. Den selvstyrende provins agerer som en forsøgskunde for service-orienterede projekter, som giver eksperimentel evidens om nytte, kulturel vækst og velfærdsforbedring. FBK’s forskning tilstræber at fremme innovation gennem et netværksforbundet system, som involverer firmaer, andre forskningsinstitutioner, universiteter, offentlige instanser og slutbrugere inden for provinsen såvel som internationalt. Center for Informationsteknologi ved FBK er organiseret i forskningsenheder, som bidrager til projektet med deres kompetencer. Forskning og innovation på området medicinsk datalogi er faktisk det primære forretningsområde for en af FBK’s e-sundhedsforskningsenheder (eHealth), en tværfaglig forskningsgruppe, som studerer metoder og modeller til design, implementering og evaluering af prototypisk applikationer og IKT-baserede innovative tjenester, som understøtter styringen af data, informationer og viden på det sundhedsfaglige område. De to vigtigste forskningstemaer er e-sundheds-applikationer og tjenester, som understøtter en plejemodel, som sætter borgere og patienter i centrum (patient-centreret e-sundhed), og modeller og applikationer rettet mod sundheds-professionnelle (klinisk e-sundhed) for at understøtte en høj kvalitet i plejeprocessen.


University of Copenhagen (UCPH)

Københavns Universitet (UCPH) er det største og ældste i Danmark, og det har en lang tradition for banebrydende forskning i eksakte videnskaber. Afdelingen for Computer Videnskab (UCPH) blev grundlagt i 1970 af den senere ACM Turing Prisvinder Peter Naur, en pioner i programmeringssprogligt design og implementering. Afdelingen har skaffet sig betydelig finansiering fra adskillige nationale og internationale kilder, inklusive EU projekter (f.eks. GHOST), Højteknologifonden (f.eks. 3gERP) og rådene for fri og strategisk forskning (f.eks. TrustCare, WallViz, HIPERFIT). Derudover har UCPH som en del af dets strategiske plan grundlagt ”Datavidenskab”, som har til opgave også at have betydelig synergi med det foreslåede projekt. UCPH bidrager til WellCo med dets teknologilaboratorium (QoL), som ledes af prof. Wac.

QoL laboratoriet forsker i, hvordan nye sensor-/aktuatorbaserede mobile og bærbare teknologier kan udnyttes aktivt til en individualiseret vurdering af enkeltpersoners adfærd og livskvalitet (QoL), efterhånden som begge udvikles naturligt over tiden og i sammenhæng, og forbedring af sidstnævnte. Indtil dato har QoL laboratoriet forsket i måder at vurdere og forme enkeltpersoners mobilitet, fysiske aktivitet, brug af offentlig transport, søvnkvalitet og –kvantitet såvel som fysisk sikkerhed og tryghed (vha. fortrolighedsfornemmelse), stress og produktivitetsmønstre. QoL laboratoriet har også ekspertise i og erfaring med instrumentering til computerstyrede huse samt med udvikling af avatar-baserede grænseflader, idet det drager fordel af nye sensor-/aktuatorbaserede teknologier.


Jožef Stefan Institute

Jožef Stefan Institute (JSI, http://www.ijs.si), som blev grundlagt i 1949 og beskæftiger ca. 1.000 medarbejdere, er det førende slovenske institut for forskning i naturvidenskaber og teknologi. Det gennemfører forskning, udvikling og uddannelse på det højeste internationale ekspertniveau. Det har en lang tradition for samarbejde med forskningsorganisationer og industrier over hele verden, idet det på nuværende tidspunkt deltager i over 300 internationale projekter.

Afdelingen for Intelligente Systemer (DIS, http://dis.ijs.si) forsker i kunstig intelligens og udvikler intelligente computersystemer. Den beskæftiger over 30 fuldtidsforskere og deltidsmedarbejdere, hvoraf de fleste får træning i computervidenskab. Vores førende ekspertområde er maskinindlæring, dataminering og beslutningsstøtte, hvor vi bruger metoder, som er baseret på data og ekspertviden. Vi arbejder også på optimering, multi-agentsystemer og tale- og sprogteknologier.

Vores vigtigste anvendelsesområder er sundhed og ”Længst muligt i eget hjem”, hvor vi specialiserer os i at forstå menneskelig adfærd og psykologisk tilstand med brug af bærbare føleapparater, smartphones og stemmeanalyse. Blandt vores resultater på dette område er sejren ved den internationale EvAAL konkurrence. Vi udvikler også systemer til diagnose, risikovurdering og velvære. Vores diagnostiske metoder blev anvendt af et system, der blev brugt i finalerne ved 10-millioner-USD XPrize Tricorder konkurrencen.

DIS har omfattende erfaring med europæiske projekter og er p.t. involveret i fem H2020 projekter, hvoraf de koordinerer et. De er ikke kun forskere, men har også ekspertise i softwareløsninger, hvilket resulterer i et antal af intelligente applikationer til slutbrugere fra industrien og offentligheden.


CCARE designer og udvikler innovative løsninger til digitalt plejesamarbejde. CCARE blev grundlagt i 2010 som en udspringer fra Delft University of Technology for at fremskynde overgangen fra akademisk forskning i ”Længst muligt i eget hjem” til en kommerciel applikation. ConnectedCare samarbejdsplatformen bruges nu kommercielt af plejeorganisationer i Holland, og nye koncepter er p.t. under udvikling. Nøgle ekspertområderne inkluderer brugercentreret design, fra de tidlige faser af designprocessen til den afsluttende produktevaluering, konceptudvikling og interaktionsdesign, softwareudvikling og bygning af prototype, og forretningsudvikling.


Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, GSS

Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, hereafter kaldet GSS, er den styrende autoritet i den regionale regering i Castilla y León. Det er en selvstyrende organisation, som fremmer støtte og pleje til familier, børn, unge og seniorer, udvikler forebyggende programmer og stimulerer sundhed og social integration af mennesker, som lider af afhængighed og social udstødelse.

Hvad angår kompetencer på ældreområdet har GSS kvalificeret sig inden for udformning, koordinering og implementering af den politiske og juridiske struktur, som understøtter ældreplejen i Castilla y León. Dets hovedopgaver vedrører forebyggelse af afhængighed og fremme af en selvhjulpen tilværelse. Vores kompetencer omfatter levering af tjenester, som vedrører styrkelse af en aktiv og sund levevis, idet vi understøtter hjælp til daglige aktiviteter og integrerede tjenester inden for social sundhedspleje og fremmer dannelsen af innovative fællesskabsprocedurer, såsom ”Livsplan”, Kamp mod ensomhed, og Frivillighedsprojekt på tværs af generationer.

GSS er fast forpligtet til at yde tjenester mhp. aktiv aldring og forebyggelse af afhængighed i en integreret plejeservice til ældre, som grupperer sig i 4.500 offentlige og private enheder og vigtige foreningsnetværk, som består af 2.000 foreninger for seniorer, fortrinsvist i landområder. GSS er ansvarlig for en høj standard, innovation og kvalitet i forvaltningsprocessen for sociale tjenester, programmer og centre og er en national reference hvad angår udmærkelse i relation til afhængighed med nationale priser og metoder, som har gjort, at Castilla y León er et af de førende selvstyrende samfund med det bedst udviklede system af sociale ydelser, ifølge DEC 2015 indekset, som er angivet af den nationale forening af direktører og ledere af sociale tjenester.


Fundación Acción Social y Tutela de Castilla y León, FASTCyL

(English)

Fundación Acción Social y Tutela de Castilla y León, FASTCyL, is a public foundation, acting as a linked third party to Gerencia de Servicios Sociales in this project.


Monsenso er en innovativ frontløber inden for sundhedsteknologi. Monsenso tilbyder omfattende løsninger inden for mHealth (mobil sundhed), som understøtter og optimerer behandling og selvstyring af mentale lidelser så som bipolær lidelse, depression, skizofreni og borderline personlighedsforstyrrelse. Deres mission er at styrke og inspirere forskere, klinikere og patienter til at klare byrden af mentale sygdomme. Monsenso, som er bygget på et grundlag af fortsat klinisk forskning og udvikling, er forpligtet til at udvikle omfattende løsninger, som passer fejlfrit til de enkelte brugeres liv og øger kvaliteten og effektiviteten af deres mentale sundhed og behandling.

Monsenso blev grundlagt i 2013 med MONARCA projektet. MONARCA projektet var et omfattende teknologisk og klinisk forskningsstudium, som undersøgte brugen af trådløs og mobil teknologi til behandling af bipolær lidelser. Med stærk dedikation til brugercentreret innovation, er Monsenso Solution designet til at være både nem og brugervenlig for både patienter og klinikere, samtidig med at den anvender avanceret sensorteknologi til omfattende indsamling og analyse af adfærdsdata.


University of Southern Denmark (SDU)

Syddansk Universitet: Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Sundhedstjeneste-forskning, ved Syddansk Universitet omfatter mere end 80 medarbejdere. De primære forskningsområder er: kroniske sygdomme/multimorbiditet inkl. forebyggelse, organisering af almen praksis, symptomer, lægesøgning og diagnose, medicinsk risikoanalyse, kommunikation og cancerrehabilitering. Forskningsenheden for Almen Praksis har et tværfagligt forskningsmiljø med omfattende erfaring i at lede store befolkningsbaserede interventioner. Audit Projekt Odense (APO), det tilknyttede EU projekt HAPPY Audit og EU projektet SPIMEU er blandt forskningsenhedens aktiviteter. Endvidere har Region Syddanmark placeret Specialeuddannelsen i Almen Medicin og Kvalitetsudviklings-rådgivningen i nærheden af forskningsenheden. Dansk Almenmedicins Kvalitets-Enhed (DAK-E) og en almen praksisklinik er også at finde i den samme bygning.