WellCO: Arbejdsplan for projektet og målsætninger

Vores arbejdsplan vil blive opdelt i følgende trin:

  1. Første Fase: Forskning (Præ-forslag). Forskning i forskellige interventionsteorier, metodologier og tilgange til adfærdsændring for at fastsætte det teoretiske udgangspunkt og grundlaget for WellCo projektet.
  2. Anden fase: Co-Design Metodologi og Service Design. Indsamling af brugerbehov under forsøg og forskning i teknologier til udvikling og integration af de moduler, som udgør WellCo funktionaliteterne.
  3. Tredje Fase: Implementering. Udvikling og integration af de moduler, som udgør WellCo funktionaliteterne i tre gradvist voksende prototyper.  
  4. Fjerde Fase: Demonstration og Pilotering. Brugere, som er involveret i anden fase, vil aktivt deltage i valideringen af de forskellige prototyper, der er udviklet, hvilket tilsikrer, at den endelige løsning imødekommer den grad af succes, som forventes af projektet.

Anden, tredje og fjerde fase vil blive valideret på tre forskellige forsøgssteder i Trento (Italien) af FBK, i København (Danmark) af SDU og i Castilla y León (Spanien) af GSS, hvor et minimumsudvalg på135 slutbrugere, som omfatter seniorer, uformelle omsorgspersoner og professionelle fra flerfaglige områder, vil blive taget med.

Overordnet set er projektmålene:

  1. At udvikle helt nye IKT-baserede koncepter og tilgange til brugbare og effektive individualiserede anbefalinger og opfølgning med henblik på at bevare et fysisk, kognitivt, mentalt og socialt velvære så længe som muligt.
  2. At validere diskrete teknologier til at fremme og styre fysisk, kognitivt, socialt og mentalt velvære.
  3. Dokumentationsmateriale til brugercentreret design og innovation, nye intuitive metoder til menneskelig computerinteraktion og brugeraccept.

Omkostningseffektiv analyse til at øge livskvaliteten og –længden mest muligt, hvad angår aktivitet og uafhængighed for mennesker med behov for vejledning og pleje pga. aldersrelaterede forhold.