Offentlige dokumenter

WP2 WellCo Co-design


  • D2.1 Engagement Plan and Risk Mitigation Protocol

   Formålet med denne leverbare er at definere protokollen for inddragelse af slutbrugere i alle faser af WellCo-projektet, fra dets design til validering, frem til slutningen af ​​projektet inden udgangen af ​​november 2020.
   Til dette formål beskrives de forskellige faser, hvor deres deltagelse er planlagt, og hvordan de vil blive involveret i disse faser såvel som de tilsvarende aktiviteter, der beskrives i denne leverbare.

   WellCO_D2-1_User_Involvement_Plan_PU.pdf

  • D2.2 Ethics/gender and data protection compliance protocol

   Dette dokument indeholder et overblik over tre væsentlige dimensioner, der skal tages i betragtning ved gennemførelsen af ​​projektaktiviteterne: etik, køn og databeskyttelse. Afsnit I beskriver etiske overvejelser. Afsnit II indeholder nøgleelementer for at løse kønsaspekter i projektet. Afsnit III analyserer det lovgivningsmæssige grundlag for databeskyttelse og giver specifikke retningslinjer for udførelse af. Specielt dækker databeskyttelsesprotokollen de forskellige lande, der er involveret i forsøgene (Spanien, Italien, Danmark).

  • WellCO_D2-2_Ethics-Gender-DPP_PU.pdf

 

  • D2.3 End Users’ requirements report

   Formålet med denne leverbare er at beskrive den metode, der anvendes til at indsamle slutbrugernes krav, og den præsenterer listen over de nævnte krav. Det bygger på D2.1 (User involvement plan), og det beskriver, hvordan slutbrugerne aktivt har deltaget i dataindsamlingsprocessen. Sammenfattende giver den leverbare en beskrivelse af alle de forskningsaktioner, der er udført med slutbrugerne i WellCo (opgave 2.2) for så vidt angår kravindsamling og resultatet af processen i form af en liste over krav

  • WellCO_D2-3_EndUsersRequirementsReport_PU

WP6 Dissemination and exploitation

  • D6.1 WellCo Webpage

   WellCo Website har til formål at fungere som et vigtigt punkt for at informere om resultater og maksimere projektets indflydelse blandt offentligheden. Fokuset på dette dokument er at give en kort skriftlig beskrivelse af websiden for at understøtte det web, der er tilgængeligt på: http://wellco-project.eu/

 

 

  • D6.6 Open Data Management Plan

   Datastyringsplanen (DMP) beskriver de typer data, der skal produceres, indsamles og / eller behandles inden for projektet, og hvordan disse data vil blive håndteret under og efter projektet, dvs. de standarder, der vil blive brugt, måden Data udnyttes og deles (til verifikation eller genbrug), og på hvilken måde data bevares. Denne DMP er udarbejdet under hensyntagen til skabelonen i “Retningslinjer for datastyring i Horizon 2020” [Version 3.0 af 26. juli 2016]. Udarbejdelsen af ​​DMP vil gøre det muligt for WellCo-partnere at løse alle problemer i forbindelse med databeskyttelse, herunder etiske bekymringer og sikkerhedsbeskyttelsesstrategi. WellCo vil deltage i Open Research Data Pilot (ORD pilot); Denne pilot har til formål at forbedre og maksimere adgangen til og genanvendelsen af ​​forskningsdata, der genereres af Horizon 2020-projekter, som f.eks. dataene fra WellCo-platformen under implementering og validering.

  •  WELLCO_D6 6_Data_Management_Plan_PU