Openbare documenten

WP2 WellCo Co-design


  • D2.1 Engagement Plan and Risk Mitigation Protocol

   Het doel van dit rapport is om het protocol voor de betrokkenheid van eindgebruikers in alle fasen van het WellCo-project te definiëren, vanaf het ontwerp tot de validatie, tot het einde van het project, tegen het einde van november 2020.
   Hiertoe worden de verschillende fasen waarin hun deelname is gepland en hoe zij in deze fasen zullen worden betrokken evenals de bijbehorende activiteiten beschreven in dit rapport.

   WellCO_D2-1_User_Involvement_Plan_PU.pdf

  • D2.2 Ethics/gender and data protection compliance protocol

   Dit document geeft een overzicht van drie essentiële dimensies waarmee rekening moet worden gehouden bij de uitvoering van de projectactiviteiten: ethiek, gender en gegevensbescherming. Deel I beschrijft ethische overwegingen. Deel II presenteert de belangrijkste elementen om genderkwesties in het project aan te pakken. Deel III analyseert de wettelijke basis voor gegevensbescherming en biedt specifieke richtlijnen om te bereiken. In het bijzonder heeft het protocol voor naleving van de gegevensbescherming betrekking op de verschillende landen die bij de proeven zijn betrokken (Spanje, Italië, Denemarken).

  • WellCO_D2-2_Ethics-Gender-DPP_PU.pdf

 

  • D2.3 End Users’ requirements report

   Het doel van dit deliverable is om de methodologie te beschrijven die wordt gebruikt voor het verzamelen van de vereisten van eindgebruikers en het presenteert de lijst met genoemde vereisten. Het is gebaseerd op D2.1 (plan voor gebruikersbetrokkenheid) en beschrijft hoe eindgebruikers actief hebben deelgenomen aan het proces voor het verzamelen van gegevens. Samenvattend biedt het deliverable een beschrijving van alle onderzoeksacties die zijn uitgevoerd met eindgebruikers in WellCo (opdracht 2.2) voor wat betreft het verzamelen van vereisten en de uitkomst van het proces in de vorm van een lijst met vereisten.

  • WellCO_D2-3_EndUsersRequirementsReport_PU

  • D2.5 Pilots Validation Report

   Het doel van dit product is om de evaluatie van het WellCo-model te rapporteren, samen met de functionaliteiten en concepten rond WellCo om het platform samen met de gebruikers te ontwerpen. Bovendien zullen initiële evaluatieprotocollen en methodieken voor de incrementele prototypes worden besproken.

 

WP3 WellCo Prototyping and architecture


  • D3.2 WellCo Interfaces and User Manual

   Dit resultaat beschrijft het ontwerp van de gebruikersinterface en de frontend-ontwikkelingsprocessen van de verschillende WellCo-toepassingen. In deze versie van dit product ligt de nadruk op hoe de ontwerpen van de gebruikersinterface voor de senior-app worden gemaakt, voornamelijk op basis van de resultaten van eerdere ontwerpprocessen zoals beschreven in D2.4 en D2.5

 

WP4 Physical, cognitive and mental WellCo User assessment


  • D4.1 User State Assessment Model

   Het doel van dit rapport is het beschrijven en motiveren van een evidence-based, holistisch gebruikersmodel gebaseerd op gezondheid als het vermogen om zich aan te passen en zelf te beheren, zoals aangenomen in het WellCo-project. Het beoordelingsmodel voor de gebruikersstatus is ontwikkeld als onderdeel van WP4 met als doel gepersonaliseerde diensten te ontwikkelen voor fysieke, cognitieve en mentale gebruikersbeoordeling die op basis van geavanceerde sensoren gegevens kunnen verzamelen over de levensstijl, het gedrag en de omgeving van het individu.

 

WP6 Dissemination and exploitation

  • D6.1 WellCo Webpage

   De WellCo-website heeft als doel om te informeren over resultaten en de impact van het project bij het grote publiek te maximaliseren. De focus van dit document is om een ​​korte schriftelijke beschrijving van de webpagina te geven ter ondersteuning van het internet dat beschikbaar is op: http://wellco-project.eu/

 

 


  • D6.2 Plan for Exploitation and Dissemination of Result

   Het plan voor exploitatie en verspreiding van resultaten vat de strategie en concrete acties van het consortium samen die tot nu toe zijn uitgevoerd om de door het project gegenereerde voorgrond te verspreiden, te exploiteren en te beschermen en als richtlijn voor het consortium voor de verspreiding en exploitatie van activiteiten te dienen uitgevoerd in de komende maanden van het project.

WellCO-D6 2-PlanExploitation&Dissemination_PU

 

  • D6.6 Open Data Management Plan

   Het Data Management Plan (DMP) beschrijft de soorten gegevens die binnen het project zullen worden geproduceerd, verzameld en / of verwerkt en hoe deze gegevens tijdens en na het project zullen worden behandeld, dwz de normen die zullen worden gebruikt, de manieren waarop gegevens worden gebruikt en gedeeld (voor verificatie of hergebruik) en op welke manier gegevens worden bewaard. Deze DMP is opgesteld door rekening te houden met de sjabloon van de “Richtlijnen voor gegevensbeheer in Horizon 2020” [versie 3.0 van 26 juli 2016]. De uitwerking van het DMP zal WellCo-partners toelaten om alle kwesties in verband met gegevensbescherming aan te pakken, waaronder ethische kwesties en strategieën voor beveiligingsbescherming. WellCo neemt deel aan de Open Research Data Pilot (ORD-piloot); deze pilot heeft tot doel de toegang tot en hergebruik van onderzoeksgegevens die worden gegenereerd door Horizon 2020-projecten te verbeteren en te maximaliseren, zoals de gegevens die door het WellCo-platform worden gegenereerd tijdens de implementatie en validatie.