Openbare documenten

WP2 WellCo Co-design


  • D2.1 Engagement Plan and Risk Mitigation Protocol

   Het doel van dit rapport is om het protocol voor de betrokkenheid van eindgebruikers in alle fasen van het WellCo-project te definiëren, vanaf het ontwerp tot de validatie, tot het einde van het project, tegen het einde van november 2020.
   Hiertoe worden de verschillende fasen waarin hun deelname is gepland en hoe zij in deze fasen zullen worden betrokken evenals de bijbehorende activiteiten beschreven in dit rapport.

   WellCO_D2-1_User_Involvement_Plan_PU.pdf

  • D2.2 Ethics/gender and data protection compliance protocol

   Dit document geeft een overzicht van drie essentiële dimensies waarmee rekening moet worden gehouden bij de uitvoering van de projectactiviteiten: ethiek, gender en gegevensbescherming. Deel I beschrijft ethische overwegingen. Deel II presenteert de belangrijkste elementen om genderkwesties in het project aan te pakken. Deel III analyseert de wettelijke basis voor gegevensbescherming en biedt specifieke richtlijnen om te bereiken. In het bijzonder heeft het protocol voor naleving van de gegevensbescherming betrekking op de verschillende landen die bij de proeven zijn betrokken (Spanje, Italië, Denemarken).

  • WellCO_D2-2_Ethics-Gender-DPP_PU.pdf

 

  • D2.3 End Users’ requirements report

   Het doel van dit deliverable is om de methodologie te beschrijven die wordt gebruikt voor het verzamelen van de vereisten van eindgebruikers en het presenteert de lijst met genoemde vereisten. Het is gebaseerd op D2.1 (plan voor gebruikersbetrokkenheid) en beschrijft hoe eindgebruikers actief hebben deelgenomen aan het proces voor het verzamelen van gegevens. Samenvattend biedt het deliverable een beschrijving van alle onderzoeksacties die zijn uitgevoerd met eindgebruikers in WellCo (opdracht 2.2) voor wat betreft het verzamelen van vereisten en de uitkomst van het proces in de vorm van een lijst met vereisten.

  • WellCO_D2-3_EndUsersRequirementsReport_PU

WP6 Dissemination and exploitation

  • D6.1 WellCo Webpage

   De WellCo-website heeft als doel om te informeren over resultaten en de impact van het project bij het grote publiek te maximaliseren. De focus van dit document is om een ​​korte schriftelijke beschrijving van de webpagina te geven ter ondersteuning van het internet dat beschikbaar is op: http://wellco-project.eu/

 

 

  • D6.6 Open Data Management Plan

   Het Data Management Plan (DMP) beschrijft de soorten gegevens die binnen het project zullen worden geproduceerd, verzameld en / of verwerkt en hoe deze gegevens tijdens en na het project zullen worden behandeld, dwz de normen die zullen worden gebruikt, de manieren waarop gegevens worden gebruikt en gedeeld (voor verificatie of hergebruik) en op welke manier gegevens worden bewaard. Deze DMP is opgesteld door rekening te houden met de sjabloon van de “Richtlijnen voor gegevensbeheer in Horizon 2020” [versie 3.0 van 26 juli 2016]. De uitwerking van het DMP zal WellCo-partners toelaten om alle kwesties in verband met gegevensbescherming aan te pakken, waaronder ethische kwesties en strategieën voor beveiligingsbescherming. WellCo neemt deel aan de Open Research Data Pilot (ORD-piloot); deze pilot heeft tot doel de toegang tot en hergebruik van onderzoeksgegevens die worden gegenereerd door Horizon 2020-projecten te verbeteren en te maximaliseren, zoals de gegevens die door het WellCo-platform worden gegenereerd tijdens de implementatie en validatie.

  •  WELLCO_D6 6_Data_Management_Plan_PU