Javni dokumenti

WP2 WellCo Co-design


  • D2.1 Engagement Plan and Risk Mitigation Protocol

   Cilj tega dokumenta je opredeliti protokol za vključevanje končnih uporabnikov v vseh fazah projekta WellCo, od njegove zasnove do validacije, do konca projekta, do konca novembra 2020.
   V ta namen so v tem dokumentu opisane različne faze, v katerih je predvidena njihova udeležba in kako se bodo vključevale v te faze, kot tudi ustrezne dejavnosti.

   WellCO_D2-1_User_Involvement_Plan_PU.pdf

  • D2.2 Ethics/gender and data protection compliance protocol

   Ta dokument predstavlja pregled treh bistvenih razsežnosti, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju projektnih dejavnosti: etika, spol in varstvo podatkov. Oddelek I opisuje etična vprašanja. Oddelek II predstavlja ključne elemente za obravnavanje vprašanj spola v projektu. Oddelek III analizira regulativno podlago za varstvo podatkov in zagotavlja posebne smernice. Protokol o skladnosti podatkov zajema zlasti različne države, vključene v preskuse (Španija, Italija, Danska).

  • WellCO_D2-2_Ethics-Gender-DPP_PU.pdf

 

  • D2.3 End Users’ requirements report

   Cilj tega dokumenta je opisati metodologijo za zbiranje zahtev končnih uporabnikov in predstaviti seznam navedenih zahtev. Temelji na D2.1 (načrt vključevanja uporabnikov) in podrobno opisuje, kako so končni uporabniki aktivno sodelovali pri postopku zbiranja podatkov. Če povzamemo, rezultat zagotavlja opis vseh raziskovalnih dejavnosti, ki so bile izvedene s končnimi uporabniki v podjetju WellCo (naloga 2.2), kar zadeva zbiranje zahtev in rezultat postopka v obliki seznama zahtev.

  • WellCO_D2-3_EndUsersRequirementsReport_PU

WP6 Dissemination and exploitation

  • D6.1 WellCo Webpage

   Spletna stran WellCo naj bi služila kot ključna točka za obveščanje o rezultatih in povečanje vpliva projekta na širšo javnost. Poudarek tega dokumenta je zagotavljanje kratkega pisnega opisa spletne strani za podporo spleta, ki je na voljo na naslovu: http://wellco-project.eu/

 

 

  • D6.6 Open Data Management Plan

   Načrt upravljanja podatkov (DMP) opisuje vrste podatkov, ki bodo proizvedeni, zbrani in / ali obdelani v okviru projekta in kako se bodo ti podatki obravnavali med in po projektu, tj. Standardi, ki bodo uporabljeni, načini, na katere podatki bodo izkoriščeni in deljeni (za preverjanje ali ponovno uporabo) in na kakšen način se bodo podatki ohranili. Ta DMP je bil pripravljen ob upoštevanju predloge „Smernic o upravljanju podatkov v Obzorju 2020“ [Različica 3.0 z dne 26. julija 2016]. Izdelava DMP bo partnerjem WellCo omogočila, da obravnavajo vsa vprašanja, povezana z varstvom podatkov, vključno z etičnimi vprašanji in strategijo zaščite varnosti. WellCo bo sodeloval v pilotnem projektu Open Research Data Pilot (ORD pilot); Cilj tega pilotnega projekta je izboljšati in čim bolj povečati dostop do raziskovalnih podatkov, pridobljenih s projekti Obzorje 2020, in jih ponovno uporabiti, kot so podatki, ki jih je ustvarila platforma WellCo med uvajanjem in potrjevanjem.

  •  WELLCO_D6 6_Data_Management_Plan_PU