WellCO: Baggrunden for projektet


Aldringstendensen i Europa viser, at det store baby boom i de kommende årtier vil øge antallet af ældre mennesker, som vil nå op på 28,7% af EU-28’s befolkning af ældre på 65 år eller mere inden 2018. Endvidere er den forventede levealder steget markant takket være forbedringer af teknologien, sundhedsplejen og de farmakologiske behandlingsmuligheder. På trods af denne statistisk forudsete stigning i den forventede levealder kan livskvaliteten imidlertid faktisk være blevet forværret i de senere år på grund af forekomsten af kroniske sygdomme så som hjertesygdomme, kræft, slagtilfælde og diabetes. Mere end halvdelen af folk i alderen 50-64 år har allerede meddelt, at de har en kronisk tilstand, og næsten 91% af voksne på 75 år og ældre lider af en eller flere kroniske tilstande. Usunde adfærdsmønstre som dårlig kost, fysisk inaktivitet, rygning osv. bidrager i høj grad til, at folk udsættes for kroniske tilstande, som kan forebygges. For at undgå dem er forskellige tiltag blevet foreslået, som f.eks. at tilskynde folk til at foretage sundere adfærdsmæssige og forbrugsmæssige valg. Disse handlinger er endnu mere effektive, når de understøttes af individualiserede tjenesteydelser i form af coaching i sundhed og velvære, som tilsigter at øge folks bevidsthed om en sundere livsstil for at forbedre deres generelle livskvalitet.

WellCo løsningen vil give en helt ny tilgang til at fremme en sundere livsstil for at opnå en længere forventet levealder, idet den giver individualiserede råd, vejledning og opfølgning på brugerne for at få dem til at indføre sundere adfærdsmæssige valg.