Daily Archive: March 6, 2018

Letak za projekt WellCo

Ker želijo olajšati proces zaposlovanja ljudi za fazo sooblikovanja, ki se začela pred nekaj meseci, so člani projekta WellCo izdelali letak, na katerem so opisane glavne informacije o projektu, njegov namen, cilji in tudi...

Sestanek članov projekta, odobrenega v razpisu SC1-PM-15-2017

V okviru pristopa, ki so ga predlagali nekateri koordinatorji projektov, odobrenih v razpisu SC1-PM-15-2017  »Personalised coaching for well-being and care of people as they age« v zvezi z oblikovanjem skupne arhitekture, ki bi poenostavila...

WellCo v glasilu Evropske komisije

O projektu WellCo si lahko preberete tudi v februarski izdaji glasila Evropske komisije, in sicer v odstavku »Raziskovanje in inovacije« (Research and Innovation), ki ga najdete pod rubriko »E-zdravje, wellness in staranje« (eHealth, Wellness...

Prvi koraki za razširitev projekta WellCo

Z namenom širjenja glavnih inovacij, ki jih prinaša WellCo, in informacij o tem, kako osebno svetovanje pozitivno vpliva na sprejemanje zdravih vedenjskih vzorcev, ki pri ljudeh v procesu staranja vplivajo na boljše počutje, so...

Sporočila za javnost: Evropski projekt WellCo H2020

Evropski projekt WellCo H2020, ki ga usklajuje podjetje HI-Iberia, financira pa Evropska komisija v okviru družbenega izziva Personalized Medicine, se je začel z uvodnim sestankom, ki je potekal 4. in 5. decembra na sedežu...