WellCO HORISONT 2020 projektet

Ønsker du at forbedre dit velbefindende?
WellCo hjælper dig med processen for adfærdsændring.


Vores mål er at skabe en helt ny IKT-baseret platform med en trivsels- og helbredsorienteret virtuel coach i adfærdsændring. Denne platform vil kunne skabe forandring ved hjælp af egnede og individualiserede interventionsteknikker, som fører folk frem til vellykkede adfærdsændringer, som er nødvendige for at opnå en sundere livsstil. Platformen vil dække tre væsentlige forhold, som bidrager til at forbedre arbejdet med egen adfærd: evner og mulighed, som understøttes af en løbende styring af brugerens status og ”livsplan”, og motivation, som gives af en følelsesbevidst virtuel coach og af tværfaglige professionelle.